CleanRoom w trójmieście

Certyfikacja ISO 7 (ISO 14644-1)

Pomieszczenie czyste (ang. „cleanroom”) dostępne na wynajem – zarówno ze wsparciem wykwalifikowanej kadry, jak i do samodzielnego użytkowania zgodnie z wytycznymi

cleanroom gdynia – wynajem
pomieszczenia czystego

Pomieszczenie czyste uruchomione przez WiRan to laboratorium o powierzchni łącznej 30m2 spełniających standard czystości ISO 7 (Norma ISO 14644-1) do wykorzystania m.in. do montażu i testów elektroniki kosmicznej i użytkowej, a także do celów badawczych, diagnostycznych itp. Kompleks WiRan CleanRoom składa się z dwóch części – cleanroomu właściwego o powierzchni 26,2 m2 oraz szatni – śluzy o powierzchni 3 m2. Standard ISO 7 oznacza, że w przestrzeni czystej znajduje się nie więcej niż 10000 cząsteczek pyłów na stopę sześcienną (ang. „total particles per ft3”).

cleanroom gdynia – wynajem
pomieszczenia czystego

standardy
CleanRoomu

Przed rozpoczęciem pracy, każdy inżynier ma obowiązek założyć specjalną odzież ochronną ESD w szatni – śluzie podzielonej na część „brudną”, do której wchodzi w normalnych ubraniach, oraz „czystą” do której ma wstęp tylko w kompletnym ubiorze ochronnym, dzięki czemu minimalizowane jest ryzyko wprowadzenia zanieczyszczeń do pomieszczenia czystego.

Poznaj inne nasze usługi
Wynajem laboratorium
Cleanroom WiRan Gdynia

Wyposażenie CleanRoomu – Gdynia

Czystość cleanroomu właściwego jest nieustannie monitorowana przez urządzenie pomiarowe MET ONE HHPC 6+, dzięki któremu nasi inżynierowie są w stanie szybko i precyzyjnie określić poziom czystości w pomieszczeniu. Warunki klimatyczne nadzoruje natomiast urządzenie SEZO AL. Specjalne stanowisko lutownicze z podwójnym wyciągiem pozwala na lutowanie z szybkim odciągiem oparów, nie dopuszczając do zanieczyszczenia powietrza. Profesjonalny mikroskop laboratoryjny pozwala inżynierom na dokładną i wnikliwą inspekcję montowanych urządzeń, natomiast pakowarka próżniowa pozwala na hermetyczne zapakowanie elementów lub gotowego produktu tak, by pozostał on w idealnym stanie czystości od momentu opuszczenia pomieszczenia aż do chwili, gdy trafi do rąk Klienta.

Odpowiednie środowisko

Odpowiednia wilgotność powietrza w pomieszczeniu czystym

Oprócz odpowiedniej czystości krytycznym jest również utrzymanie odpowiedniej wilgotności. W WiRan CleanRoom jej poziom musi być stale utrzymywany w zakresie 40-60% dla wzmożenia ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi – ESD (ang. Electrostatic Discharge). Ponieważ są one zjawiskiem szczególnie niepożądanym podczas pracy ze sprzętem elektronicznym, wilgotność jest stale utrzymywana w odpowiednich granicach dzięki pracy dwóch nawilżaczy powietrza umieszczonych w pobliżu stanowisk roboczych.

Odpowiednia wilgotność powietrza w pomieszczeniu czystym

To właśnie w WiRan CleanRoom składane są nasze komponenty kosmiczne, cieszące się popularnością u rosnącej liczby klientów z całego świata – montaż naszych anten, dzielników i diplekserów w warunkach czystości zgodnych z normą ISO 7 pozwala na stworzenie jakościowego produktu do zastosowań kosmicznych i naziemnych.

Wynajem cleanroomu - branża farmaceutyczna

Jakie branże korzystają z usług w zakresie pomieszczeń czystych?

Drzwi WiRan CleanRoom są otwarte na zlecenia zewnętrzne – wynajem naszego pomieszczenia czystego jest możliwy zarówno ze wsparciem naszej wykwalifikowanej kadry, jak i do samodzielnego użytkowania zgodnie z wytycznymi.
Oprócz branży elektronicznej, pomieszczenia czyste takie jak nasz CleanRoom znajdują zastosowanie w przypadku branży farmaceutycznej, militarnej, optycznej, fotowoltaicznej i innych – zastosowań jest wiele, a my jesteśmy otwarci na kontakt.

Badanie szczelności z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

Badanie szczelności - cleanroom WiRan

Badanie szczelności z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

Wyniki pomiaru czystości pyłowej w Cleanroom WiRan w ujęciu tabelarycznym

Pomiar czystości pyłowej - Cleanroom WiRan Gdynia

Wykres prędkości strumienia powietrza dla kanałów 1 oraz 2 anemostatu N1 w m/s

Prędkość strumienia powietrza - wykres - wynajem cleanroom Trójmiasto

Wykres prędkości strumienia powietrza dla kanałów 1 oraz 2 anemostatu N1 w m/s

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega szczególność tego pomieszczenia w porównaniu do innych, utrzymanych w czystości pomieszczeń?
Pomieszczenie to ma unikalną infrastrukturę klimatyczną która pozwala na utrzymanie powietrza w kompleksie poprzez stosowanie wysoce wydajnych filtrów w kanałach doprowadzających powietrze do clean roomu oraz poprzez utrzymywanie stałego obiegu powietrza (nadciśnienia), co pozwala na bieżąco wydmuchiwać nowe zanieczyszczenia powstałe w wyniku pracy inżynierów. Ponadto, inżynierowie pracujący w clean roomie zobowiązani są do przestrzegania określonych zasad, które mają na celu minimalizację wprowadzenia zanieczyszczeń do pomieszczenia podczas wchodzenia i wychodzenia z niego, a także podczas normalnego toku pracy.
Na jakiej zasadzie działa i oczyszcza się to pomieszczenie?

Pomieszczenia klasy clean room oczyszczone są poprzez ciągłą intensywną cyrkulację powietrza, które jest wtłaczane do nich poprzez specjalny układ filtrów HEPA i wyprowadzane na zewnątrz budynku tak, by zanieczyszczenia powstałe wewnątrz nie wróciły z powrotem do środka.

> Rozkłady strumieni powietrza dla różnych typów „czystych pokoi” (Wikipedia)

Co to jest ISO 7 i gdzie się je stosuje?
ISO 7 jest numerem klasy normy ISO 14644-1 – Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. Określa ona limity koncentracji cząstek wielkości 0,5 µm, 1 µm i 5 µm na metr sześcienny. Pomieszczenia spełniające normę w tej klasie wykorzystywane są przy produkcji urządzeń medycznych, elektronicznych i branży aerospace, przy produkcji leków i kosmetyków oraz w laboratoriach.
Jak działa urządzenie pomiarowe MET ONE HHPC 6+?
Licznik cząstek MET ONE HHPC 6+ jest ręcznym urządzeniem przenośnym zliczającym cząstki metodą optyczną – urządzenie wciąga powietrze do swojego wnętrza, gdzie jest ono naświetlane przez źródło światła o wysokim natężeniu – laser. Cząsteczki zawieszone w próbce powietrza blokują i rozpraszają część promienia lasera padającego na detektor, dzięki czemu można oszacować ich ilość z wysoką dokładnością.
Jak działa urządzenie pomiarowe SEZO AL?

SEZO AL jest wielofunkcyjnym urządzeniem do pomiaru najważniejszych parametrów powietrza – temperatury, wilgotności, ciśnienia, jakości powietrza (IAQ – Indoor Air Quality), a także do mierzenia natężenia hałasu i światła. SEZO AL. Jest także wyposażone w licznik cząstek działający na takiej samej zasadzie, co ten w urządzeniu MET ONE HHPC 6+, lecz z mniejszą dokładnością. W naszym CleanRoomie SEZO AL jest jednak wykorzystywane przede wszystkim do pomiaru wilgotności i temperatury.

Jak duże elementy można zapakować w naszej pakowarce próżniowej?
Nasza pakowarka próżniowa wykorzystuje standardowy rękaw próżniowy o szerokości 30 cm, wobec tego pakowane przez nas elementy muszą się w nim mieścić.
Dlaczego odpowiednia wilgotność powietrza chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi?
Do wyładowania elektrostatycznego dochodzi, gdy na jednej powierzchni zgromadzi się odpowiednio duży ładunek, który następnie przeskoczy na inną, odwrotnie naładowaną powierzchnię która zbliży się do niej na odpowiednio mały dystans. Wilgotność powietrza pozwala niwelować to zjawisko poprzez – nieco paradoksalnie – ułatwianie przepływu prądu przez powietrze. Suche powietrze stawia opór ładunkowi elektrycznemu, wobec czego ładunki gromadzą się na powierzchniach, zamiast przeskakiwać małymi, bezpiecznymi porcjami o niskim napięciu. Woda natomiast dobrze przewodzi prąd i jej obecność w powietrzu zmniejsza jego opór dla ładunków elektrycznych, wobec czego łatwiej następuje ich wymiana między powierzchniami i nie dochodzi do nagromadzenia dużych ich ilości, co mogłoby skutkować potencjalnie groźnym dla elektroniki wyładowaniem ESD.