przemysł budowlany

Portal Funduszy Europejskich | WiRan Sp. z o.o.

PROJEKTY

WiRan Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

„Autonomiczny system wykrywania i alarmowania o wkroczeniu w strefę niebezpieczną wokoło maszyny budowlanej”

dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

Nr wniosku: FENG.01.01-IP.02-0328/23

 

Cel projektu:

Celem projektu jest nowatorski, gotowy do wdrożenia na rynek, autonomiczny system wykrywania i alarmowania o wkroczeniu w strefę niebezpieczną wokoło maszyny budowlanej. Rozwiązanie Wnioskodawcy będzie innowacyjne na skalę rynku polskiego oraz krajów UE.

Cechy nowości świadczące o poziomie innowacyjności to przede wszystkim:

  1. hybrydowy sensor pozwalający na niezawodne wykrywanie obiektów, w szczególności ludzi w skrajnych warunkach środowiskowych panujących na placu budowy w odległości do 10m,
  1. w pełni autonomiczna praca w czasie rzeczywistym.

Obie cechy nowości zostaną osiągnięte przy założeniu odporności na narażenia mechaniczne oraz warunki środowiskowe występujące na placu budowy.

Zakres działań obejmuje badania przemysłowe (ZAD. 1) mające na celu opracowanie głównej funkcjonalności wykrywania wkroczenia w strefę niebezpieczną, a także prace rozwojowe (ZAD. 2), które pozwolą na osiągnięcie pełnych funkcjonalności systemu oraz walidację i potwierdzenie uzyskanych rezultatów w warunkach rzeczywistych (pilotaż na placu budowy).

Rezultatem projektu będzie autonomiczny system wykrywania i alarmowania o wkroczeniu w strefę niebezpieczną wokoło maszyny budowlanej, który ma być możliwy do wdrożenia w działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz w lepszy sposób adresować potrzeby grupy  docelowej – branży budowlanej i sprostać wyzwaniom technologicznym niż aktualnie dostępne na rynku produkty konkurencyjne. Z efektów projektu będą korzystać właściciele, kadra zarządcza, pracownicy i współpracownicy działający w branży budowlanej, poprzez wzrost dbałości o poziom bezpieczeństwa na terenie budowy.

Planowany efekt: Wdrożenie wyniku prac badawczych i rozwojowych do działalności firmy.

Wartość projektu: 2 581 337,24 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 709 899,71  PLN

#FunduszeUE

Jesteś studentem i interesuje Cię branża budowlana? Zapraszamy na staż w WiRan!

NAPISZ DO NAS

Polityka Prywatności WiRan