Rozwiązania IoT


Technologia LPWAN
/Low Power Wide Area Network/


Obecnie rozwijamy technologie sieci LoRa oraz NB-IoT, które są systemami komunikacyjnymi niskiej mocy i dalekiego zasięgu wykorzystywanymi w sensorach IoT (ang. Internet of Things, Internet przedmiotów). Obie technologie wykorzystywane są do przesyłania informacji z sensora do Internetu.

Główne założenia LPWAN


LoRaWAN

NB-IoT

Zasięg

Lokalny (pojedynczy budynek/teren- 20km zasięg w otwartej przestrzeni, 2km w terenie zurbanizowanym) Globalny

Dostawca pokrycia sygnałem

Prywatny dostawca lub użytkownik Operatorzy GSM (Orange, T-Mobile itp.)

Metoda subskrypcji

Pasmo nielicencjonowane - nie wymaga subskrypcji Licencja Pre-Paid od operatora

Mapa pokrycia z pojedynczej anteny

 


WiRan SEZO

Demonstrator technologiczny prezentujący jak kompaktowe I funkcjonalne może być urządzenie oparte o technologię LPWAN.


Zbiera dane z wybranych sensorów np. temperatury, wilgotności, jasności, ruchu, zbliżęnia, poruszenia
Może pracować długi czas (liczony w latach) z jednej baterii
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o technologiach LoRa/NB-IoT.
Zapraszamy na stronę SEZO
polski
Up button